Zabezpečovací sysétmy - kamerový systém
Perimetrická ochrana
Letecká základna Čáslav - Zabezpečovací systémy
Tunel - Klimkovice u Ostravy - elektrická zabezpečovací signalizace
Systémy jednotného času

Zajišťujeme dodávku a montáž hodin s přesným časem, které jsou automaticky řízeny časovými značkami z vysílače DCF nebo GPS. Prakticky nulová odchylka času je dána nejpřesnějším chronometrem světa, od kterého jsou značky odvozeny a vysílány rádiovým přenosem z blízkosti německého města Franfurkt nad Mohanem.