Zabezpečovací sysétmy - kamerový systém
Perimetrická ochrana
Letecká základna Čáslav - Zabezpečovací systémy
Tunel - Klimkovice u Ostravy - elektrická zabezpečovací signalizace

Reference

1994 | 1995 | 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Výrobní závod Cromodora Wheels s.r.o.

Objednatel: Cromodora Wheels s.r.o., Průmyslová 369, 742 51 Mošnov

Stavba: Předmětem zakázky je dodávka a montáž perimetrického detekčního systému, navýšení stávajícího oplocení žiletkovým pletivem a instalace kamerového systému CCTV pro sledování areálu a provozu výroby výrobního závodu.

Realizace: 9. 9. 2016 až 29. 3. 2019

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Objednatel: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská se sídlem Břehová 7, 115 19 Praha 1

Stavba: Předmětem plnění je Zabezpečovací systém a CCTV okruh a komunikace - laboratoř fyzické ochrany.

Realizace: 28. 6. 2018 až 28. 2. 2019

Domov seniorů Havířov, středisko Luna

Objednatel: Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - Město

Stavba: Součástí díla je realizace systému EPS a CCTV, včetně dodání grafické nadstavby.

Realizace: 21. 1. 2019 až 2. 5. 2019

Správa železniční dopravní cesty

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

Stavba: Součástí díla je dodávka a montáž nového systému elektrické požární signalizace, včetně dodání grafické nadstavby.

Realizace: 6. 2. 2019 až 18. 4. 2019