Zabezpečovací sysétmy - kamerový systém
Perimetrická ochrana
Letecká základna Čáslav - Zabezpečovací systémy
Tunel - Klimkovice u Ostravy - elektrická zabezpečovací signalizace
Perimetrická ochrana

Společnost ORZO SECURITY spol. s r.o. má eminentní zájem na tom, aby v maximální míře identifikovala a eliminovala potenciální nebezpečí vznikající již při pokusu o vniknutí do střeženého objektu. Důležitost a význam obvodových zabezpečovacích systémů je tedy nasnadě.
Dlouhodobé zkušenosti z instalací těchto složitých a výkonných zařízení a speciální vybavení pro montáž, umožňují firmě ORZO SECURITY optimálně využít všech technologických parametrů perimetrických systémů při ochraně tak důležitých objektů jako jsou elektrické rozvodny, letiště, vojenské, policejní a průmyslové objekty a areály nápravných zařízení.