Naše technologie

ORZO security disponuje vlastním vývojovým softwarovým a hardwarovým pracovištěm. K nejvýznamnějším produktům patří software VIZUAL KONTROL, z hadwarových výrobků je to především intgrovaný zabezpečovací systém ZaSU, ústředna přivolávací signalizace pro nemocnice a věznice, a dorozumívací systém KODIS.

Grafická nadstavba VIZUAL KONTROL

VIZUAL KONTROL je programový balík určený pro monitorování a řízení nejrůznějších zabezpečovacích systémů, jako jsou:

- Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy
- Elektrické požární signalizace
- Dohledové videosystémy
- Elektronické systémy kontroly vstupu
- Vnější a perimetrické zabezpečovací systémy
- Přenosové objektové zařízení
- Rádiové přenosové systémy
- Dispečerské zařízení / Dorozumívací systémy

VIZUAL KONTROL je nezbytný všude tam, kde vzhledem ke složitosti sledovaného objektu, množství zařízení a prioritních úrovní není možné bez použití počítačového systému dosáhnou přehledný, flexibilní a lehce adaptovatelný monitorovací a výstražný systém.

Přehlednost, jednoduchost obsluhy, spoloehlivý provoz a snadná modifikace systému podle přání zákazníka a požadavků instalace, to jsou hlavní přednosti grafického bezpečnostně informačního systému VIZUAL KONTROL.

Moderní bezpečnostně informační systémy vyžadují soustředění signálů různorodých subsystémů do jednoho či více center, kde je nezbytné v reálném čase monitorovat a případně na základě mimořádných hlášení řídit celý střežený prostor. Koncentrace velkého počtu signálů různé povahy (od poplachových událostí, přes výstup poruchových hlášení až po informace spíše technologické - teplota, tlak, vlhkost) již vyžaduje nejenom rychlý přenos těchto dat na centrální počítač, ale především jejich třídění podle povahy a priorit s následnou archivací. Pro rychlou orientaci obsluhy, která musí zajistit v pravděpodobném stresu okamžitou reakci na přicházející událost, je nezbytná komplexní informace v přehledné grafické podobě s textovou nápovědou odpovídajících zásahů a doporučených následných činnosti.

Zabezpečovací systém ZaSU

Systém zabezpečovací signalizace je vybudován jako síť programovatelných signalizačních koncentrátorů. Koncentrátory pracovávají jednotlivé signály přicházející od čidel elektronické zabezpečovací signalizace, dveřní a katrové signalizace, přivolávací signalizace, celové signalizace, tísňové hlásiče, apod.

Příchozí signály jsou v koncentrátorech zpracovány a ve formě dat odeslány do řídící ústředny a následně zobrazovány graficky ve vizualizačním software VIZUAL KONTROL nebo na ovládacích klávesnicích a tablech.

Ústředna PZTS ZaSU, obsahuje řídící jednotku vybavenou výkonným procesorem a pevným diskem pro uložení řídícího programu Vizual kontrol, konfiguračního souboru a historie událostí.
Je vybavena rozhraním pro připojení klávesnice, myši a monitoru pro grafické monitorování stavů systému, nebo konfiguraci. Dále je vybavená síťovým rozhraním ethernet pro připojení komponentů systému, nebo připojení monitorovacích PC s grafickou nadstavbou Vizual client, nebo konfiguračního PC s programem Vizual config.

Na toto ethernet rozhraní je možno připojit koncentrátor ZaSU 3U, nebo přes převodník RS485, koncentrátory ZaSU 1, koncentrátory ZaSU 22, moduly ZaSU BUS, klávesnice ZaSU LCD a řídící jednotky KPS ZaSU 02.

Ústředna obsahuje zálohovaný zdroj 13,8V pro interní napájení ústředny a externí výstup z kterého lze napájet čidla a komponenty systému. Ústředna má tři systémové vstupy pro hlídání poklesu napětí na záložní baterii, výpadek 230V a narušení tampér kontaktu krabice ústředny. Ústřednu lze rovněž dodat ve verzi redundantního zapojení, kdy jsou zapojeny dvě základní desky tak, že v případě poruchy jedné řídící jednotky systém automatický běží na druhé řídící jednotce.

Aktuálně je systém ZaSU dodáván ve třech variantách.

- Zasu 01 v provedení do plechové skříně
- ZaSU 01 v provedení na lištu DIN
- ZaSU 3U v provedení do 19" datového rozvaděče.

ZaSU 01

Ústředna ZaSU 01 je modulární systém, kompletní konfigurace se skládá ze 4 desek plošných spojů. A to 1 deska CPU, 1 deska svorkovnice vstupů a 2 desky reléových výstupů (2x 32 výstupů) propojených s deskou CPU plochými vodiči. Ústředna ZaSU 01 umožňuje připojit 64 dvojitě vyvážených smyček nebo 128 trojitě vyvážených smyček a disponuje až 64-mi reléovými výstupy.

Volně programovatelné výstupy, lze použít pro různé ovládání jiných zařízení nebo indikaci stavu systému. Ústředny lze kombinovat na datové lince RS485 do celkového počtu 16 adres s klávesnicemi ZaSU LCD, řídícími jednotkami KPS ZaSU 02 a koncentrátory ZaSU 22.

Ústředna obsahuje zálohový zdroj 12V, z kterého lze napájet čidla, ZaSU 22, ZaSU 02 a klávesnice. Ústředna má navíc tři systémové vstupy pro hlídání poklesu napětí na záložní baterii, výpadek 230V a narušení tamper kontaktu krabice ústředny.

Ústředna má dva pracovní režimy a to jako zabezpečovací ústředna a nebo celová signalizace. Volba režimu se provádí přepínačem DIP 9 a resetem ústředny. DIP 9 je přepínač 1 na 4 násobném přepínači.

Základní vlastnosti systému ZaSU:

- na jednu komunikační linku lze kombinovat různé moduly systému
- komunikační linka RS 485 / RS 422
- každá smyčka vyhodnocuje čtyři základní stavy (zkrat, klid, aktivace a tampér)
- software „VIZUAL KONTROL“
- až 1 000 přístupových kódů s různými právy přístupu
- události v deníku zpráv jsou závislé na velikosti HDD v řídící ústředně s ovládacím a monitorovacím softwarem (100 Mb = 1 000 000 události)
- dělení systému na 1 000 nezávislých podsystémů
- napájení systému 13,8 V, odběr modulu 0,15 A
- počet vstupů a výstupů ústředen není omezen záleží na konfiguraci systému hardwarových prvků

ZaSU 3U

Ústředna ZaSU 3U je vyrobena v provedení RACK 19". Ústředna obsahuje 10 zásuvných pozic pro rozšiřující karty. V jedné pozici je napájecí zdroj ZaSU. V druhé pozici je řídící karta ZaSU 3U centrál. 8 volných pozic je možno osadit kartou vstupů "ZaSU 3U vstup 16"," kartou výstupů "ZaSU 3U relé 16" a kartou kruhových linek "ZaSU 3U bus 4".

Zleva pozice 1 až 8 lze osadit pouze kartami "vstup 16, relé 16 a bus 4". Pozice 9 slouží jen pro kartu "ZaSU 3U centrál" a pozice10 jen pro "ZaSU zdroj" Na zadní straně jsou konektory pro připojení svorkovnic ZaSU DIN 16n, připojení síťového napájení 220V, záložního akumulátoru a napájecího napětí pro externí prvky.

VIZUAL KONTROL je nezbytný všude tam, kde vzhledem ke složitosti sledovaného objektu, množství zařízení a prioritních úrovní není možné bez použití počítačového systému dosáhnou přehledný, flexibilní a lehce adaptovatelný monitorovací a výstražný systém.

Přehlednost, jednoduchost obsluhy, spoloehlivý provoz a snadná modifikace systému podle přání zákazníka a požadavků instalace, to jsou hlavní přednosti grafického bezpečnostně informačního systému VIZUAL KONTROL.

Moderní bezpečnostně informační systémy vyžadují soustředění signálů různorodých subsystémů do jednoho či více center, kde je nezbytné v reálném čase monitorovat a případně na základě mimořádných hlášení řídit celý střežený prostor. Koncentrace velkého počtu signálů různé povahy (od poplachových událostí, přes výstup poruchových hlášení až po informace spíše technologické - teplota, tlak, vlhkost) již vyžaduje nejenom rychlý přenos těchto dat na centrální počítač, ale především jejich třídění podle povahy a priorit s následnou archivací. Pro rychlou orientaci obsluhy, která musí zajistit v pravděpodobném stresu okamžitou reakci na přicházející událost, je nezbytná komplexní informace v přehledné grafické podobě s textovou nápovědou odpovídajících zásahů a doporučených následných činnosti.

Přístupový systém ZaSU 02

Řídicí jednotka KPS ZaSU 02 slouží k ovládání systému VIZUAL KONTROL pomocí čteček bezkontaktích karet. Jednotku lze použít pro ovládání dvou nezávislých míst pomocí dvou nezávislých čteček, nebo jednoho místa s dvěmi četečkami. Jednotka obsahuje vnitřní paměť na čísla karet a historii. Řídicí jednotka umožňuje více režímů čínnosti (hlídání otevření dveří bez přiložené karty, zabránění přístupu pokud je skupina zapnutá atd.).

Jednotky lze kombinovat na datové lince RS 485 do celkového počtu 16 adres s klávasnicemi LCD, ústřednami PZTS ZaSU 01 a koncentrátory ZaSU 22.

Napájení jednotky ZaSU 02 může být použito z ústředny ZaSU 01 nebo z externího napjecího zdroje.

Celová signalizace

Přivolávací celová signalizace CS, je určena pro místa, kde je vyžadována reakce obsluhy na tísňové požadavky. Jsou to pokoje nemocnic, pokoje zařízení s ústavní nebo ošetřovatelskou péčí, cely nápravných zařízení a podobně.

Celová signalizace se sestává z ústředny, signalizačního tabla a vybavení signálního místa. Signalizace je optická i akustická. Základní model ústředny CS ZaSU Plus může obsloužit až 32 signálních míst. Pomocí přídavného modulu jej lze rozšířit až na 64 signálních míst. Signalizační tablo obsahuje adresná světla signálních míst, sirénu, tlačítko rušení akustické signalizace a přepínací tlačítko režimu DEN/NOC. Počet světel je sestavitelný dle modelu ústředny. Tablo je umístěno na stanovišti obsluhy (kontrolní stanoviště na patře).

Každé signální místo je vybaveno přivolávacím tlačítkem, signálním světlem a vybavovacím tlačítkem. Přivolávací tlačítko se instaluje na pokoj nebo celu. Signální světlo se instaluje nad dveře pokoje nebo cely tak, aby signály byly přehledné pro přicházející obsluhu. Na frekventovaná místa u vícepodlažních budov lze umístit sumární patrová signální světla. Vybavovací tlačítko je vhodné umístit tak, aby dle požadavku zákazníka byla obsluha nucena dojít až k žadateli.

Obvod každého tlačítka pracuje jako vyvážená smyčka. Zkrat nebo přerušení vedení k tlačítku jsou proto signalizovány jako porucha. Každá ústředna CS ZaSU Plus může ovládat i jiná zařízení, například světla, sirény a podobně.

Ústředny CS ZaSU Plus lze pomocí sběrnice RS 485 připojit k řídicímu počítači na centrálním pracovišti (operační středisko OS). Celkem lze na 1 sběrnici připojit až 32 ústředen, což představuje 1024 signálních míst. Počítač je vybaven grafickým a řídícím software VIZUAL KONTROL.
VIZUAL KONTROL umožňuje činnost systému CS ZaSU Plus jak samostatně, tak i v sestavě bezpečnostního monitorovacího systému VIZUAL KONTROL spolu s PZTS, EPS, CCTV atd. Program VIZUAL KONTROL - CS ZaSU Plus je dodáván pro operační systémy Windows.

Dispečerský systém KODIS

Dispečerský a dorozumívací systém KODIS je systém stavebnicového typu, který umožňuje růst systému podle potřeby zákazníka. Jednotky mezi sebou komunikují po sběrnici KODIS-bus. Toto řešení umožňuje bezkonkureční rozšířitelnost a variabilnost zařízení.

Propojení mezi účastníky v systému lze navázat libovolně, s možností nastavení omezení propojení a ovládání. Systém umožňuje i spojení hlásek mezi sebou.

Centrální řídícíjednotka KODIS umožňuje připojení až 8 sekcí po 32 komponentech. Software KODIS CONFIG připojený k řídicí jednotce KODIS umožňuje kompletní konfiguraci systému.

Účastnické stanice operačních pracovišť jsou vybavenakomunikačním terminálem KODIS, který umožňuje volbu spojení na jakoukoliv hlásku v systému. Komunikační terminál KODIS je vybaven klávesnicí a LCD dispejem. Tato pracoviště mohou být doplněna vizualizačním a ovládacím softwarem VIZUAL KONTROL. Tento software umožňuje jednoduché monitorování provozu na pracovišti a navázaní hovoru.

Jednotlivé podružné stanice (klasické hlásky) se připojují na komunikační jednotky KODIS cpupomocí 16 vstupů. Tyto komunikační jednotky KODIS jsou mezi sebou a jednotlivými komunikačními terminály KODIS propojeny pomocí datové linky a díky tomu lzo v případě potřeby většího počtu klasických hlásek v systému jsdnoduše systém rozšířit. Na každé datové lince (v jedné sekci) lze připojit až 32 jednotlivých komponentů systému.