Profil společnosti

ORZO security, spol. s r.o. je ryze česká firma, působící v oblasti prodeje, dodávek, montáže a servisu bezpečnostních systémů a dalších prostředků technické ochrany osob a majetku. Společnost ORZO zahájila svou činnost v roce 1991, kdy byla založena fyzickou osobou. V roce 1993 se firma transformovala na soplečnost ​​ORZO security, spol. s r.o.

Pomaháme vytvářet úspěch

pro své zákazníky a partnery efektivním získáváním a využíváním informací.

Pomaháme držet krok s moderní dobou

Vám všem, kteří nechcete být pouhámi svědky rozmachu informačních technologií.

Opíráme se při tom o to nejopodstatnější v naší firmě,

o odborné zkušenosti, představivost a tvůrčí kreativitu našich lidí.

Portfolio

ORZO security - se v České republice uchází o pozici vedoucího trhu v oblasti systémové integrace, realizace projektů, technického servisu a správy objektů.
Společnost řeší jednotlivé projekty ​„na klíč“ jako generální dodavatel technologie s využitím vlastních produktů a renomovaných firem (Bosch, Schrack, Honeywell, Hikvision, Tyco, ...).

ORZO security je držitelem certifikátu Národního bezpečnostního úřadu pro práci s utajovanými skutečnostmi pro stupeň utajení „DŮVĚRNÉ“.