Co nabízíme

Na dodávky bezpečnostních technologií lze pohlížet dvěma způsoby. Jeden z nich je ten, který najdete na faktuře. Téměř každá dodávka se skládá z jistého množství
   hardwaru (např. řídící ústředny, hlásiče, detektory, kabeláž),
   softwaru (řídící a vyhodnocovací systémy, konfigurační systémy)
   a služeb (instalace, školení uživatelů, pravidelné kontroly, revize).
Všechny tyto položky lze sepsat pod sebe, sečíst a podtrhnout. Dohromady představují nějaký funkční celek - systém.

Existuje však i jiný pohled. Spočívá v tom, že se na dodávku díváme jako na ucelený prostředek, který řeší nějaký jasně definovaný zákazníkův problém. Takovým problémem mohou být například příliš vysoké náklady na fyzickou ochranu podniků. Většina podniků a organizací platí za hlídací agentury - mnoho pracovníků hlídací agentury z důvodů rozsahu velikosti podniku, nespolehlivost pracovníků ve stížených podmínkách, častá fluktuace hlídacích pracovníků a rovněž nespolehlivost všech pracovníků hlídací agentury - zbytečně mnoho, více, než by bylo třeba zaplatit při vhodném návrhu bezpečnostních systémů.
Když mluvíme o efentivním řešení. kdo umí bezpečnostní systémy správně využívat, ten má větší pocit bezpečí a předchází možným bezpečnostním rizikům.

Bezpečnostní technologie lze tedy popisovat nejen v pojmech pořizovacích cen a provozních nákladů, ale také v pojmech přínosů a návratnosti investice.

Kamerové systémy

V profesi známý jako dohledový videosystém, nebo ještě přesněji „Dohledový videosystém pro použití v bezpečnostních aplikacích“.
Má poměrně široké využití, od jednoduchého záznamu pro posílení zabezpečení až po komplexní systémy obohacené o umělou inteligenci.

Nejedná se pouze jen o kamery, do systému spadají záznamová a další specializovaná zařízení, jako jsou systémové klávesnice, dekodéry nebo převodníky. Součástí je také vedení, buďto metalické, optické či bezdrátové spojení. A v neposlední řadě se také jedná o software pro správu videa, právě zde se uplatní inteligentní analitické funkce. Celý systém lze postavit na nenáročném cloudovém řešení, kde k záznamu lze přistoupit jednoduše odkudkoliv prostřednictvím internetu, nebo mnohem bezpečnějším místním řešení, kde celý systém je naprosto izolovaný. Vše záleží na potřebě zákazníka a povaze střeženého objektu.

Požární signalizace

Systém elektrické požární signalizace slouží k včasnému hlášení požáru. Systém nemá za úkol požáru předcházet nebo zastavit jeho šíření, ale pouze informovat o jeho vzniku. Mnohdy sekundy, které uplynou od vzniku požáru do okamžiku jeho detekce a identifikace a posléze vyhlášení poplachu, rozhodují o záchraně lidských životů a majetku. Včasným rozpoznáním náznaku požáru lze předejít často nenahraditelným ztrátám.

Systém lze provázat s mnoha ostatnímy systémy a technologiemi. Bývá nedílnou součástí stabilního (či polostabilního) hasicího zařízení, k ústředně signalizace lze připojit komunikační modul pro zasílání textových zpráv o poplachu, popřípadě ji napojit na vysílač pultu centrální ochrany, který v případě poplachu automaticky vyšle hasičský záchranný sbor.

V případě menších objektů lze použít bezdrátových hlásičů požáru, oppřípadě je napojit na zabezpečovací systém. Vždy vhodnějším řešením je propojení hlásičů metalickým vedení, kde lze očekávat největší spolehlivost a životnost. Existuje celá řada různých typů hlásičů a technologií detekce požáru a jejich kombinací, ne vždy je vybrání toho vhodného očividné.

Zabezpečovací systém

Běžně známý jako poplachový zabezpečovací a tísňový systém, patří mezi nejběžnější a nejdoporučovanější formu zabezpečení prostorů. Úlohou systému je signalizovat pohyb narušitele, nebo důsledky jeho činnosti, směřující proti chráněnému zájmu.

Systém nabízí širokou škálu různých typů detektorů. Prvky pak lze buď drátově či bezdrátově napojit na ústřednu, která na základě režimu vyhodnocuje poplachové stavy. ​Běžně se zabezpečují vstupy do střežených prostorů, jako jsou dveře a okna, a také samotné prostory za pomocí pohybových detektorů.

V případě neoprávněného vniktutí do chráněných prostorů systém vyvolá poplach. Může se jednat o spuštění sirény, přivolání ostrahy či bezpečnostní sluby nebo popřípadě dát podnět k přivolání policie.

Zabezpečovací systém bývá často integrován se systémem kontroly vstupu, kdy oba systémy využívají jedné ústředny.

Perimetrická ochrana

Vnější a perimetrické zabezpečovací systémy obvykle kombinují několik bezpečnostních technologií a systémů. Výsledkem je pak kompletní ochrana perimetru areálu či objektu.

Do systému se běžně implementuje kamerový systém, mechanický zábranný systém, ​poplachový zabezpečovací a tísňový systém s tím, že samotný perimetrický zabezpečovací systém disponuje vlastními technologiemi specifické pro ochranu perimetru.

Perimetrická ochrana nejčastěji nachází uplatnění při ochraně tak důležitých objektů jako jsou elektrické rozvodny, letiště, vojenské, policejní a průmyslové objekty a areály nápravných zařízení.

Detektory kovů a rentgeny

S detektory kovů se můžeme nejčastěji setkat v podobě průchozích rámů nebo přenosných detektorů. Jsou nenahraditelným zařízením při vstupu do zvláště střežených prostorů. Využívají se ve vládním sektoru, jako je například věznice nebo policie, nebo i komerčním sektoru, kde nejčastější uplatnění najdou v určitých výrobních objektech nebo letištích.

Významnými rysy průchozích rámových detektorů kovů jsou maximální spolehlivost detekce a schopnost rozlišení mezi zbraní a předměty osobní potřeby. ​Přenosné detektory jsou určeny pro přesnou lokalizaci hledaných kovových předmětů. Můžou být použity k detekování zbraní, rozbušek nebo jiných malých kousků kovů na lidech nebo v balících, zavazadlech, korespondenci, látkách atd.

Spolu s detektory kovů, rentgeny ideálně doplňují kontrolu při vstupu do objektu. Jsou ideální pro rychlou a spolehlivou kontrolu zavazadel nebo menších balíků. Sofistikovanější rentgeny dokáží automaticky identifikovat zakázané objekty či nebezpečné látky.

Přístupový systém

Pro snadnější a přehlednější kontrolu pohybu osob na určitém území či v určitém objektu se využívají elektronické systémy kontroly vstupu. Nejběžněji se s ním lze setkat ve formě čtečky bezkontaktních karet či čipů.

V náročnějších aplikacích jsou čtečky doplněny o číselné klávesnice, je li potřeba mimo autorizace i autentizace přístupu. V nejnáročnějších aplikacích lze využít čtečky otisku prstů nebo skener oční duhovky.

Systém bývá často implementován do poplachového zabezpečovacího a tísňového systému.

Jednotný čas

Jedná se o systém hodin s přesným časem, které jsou automaticky řízeny časovými značkami z vysílače DCF nebo GPS. Prakticky nulová odchylka času je dána nejpřesnějším chronometrem světa, od kterého jsou značky odvozeny a vysílány rádiovým přenosem z blízkosti německého města Franfurkt nad Mohanem.

Systém jednotného času se využívá všude tam, kde přestnost a synchronizace všech hodin je důležitá. Běžně se s ním lze setkat na letištích, ve věznicích, nebo některých komerčních odvětích. Systém se vyznačuje svou jednoduchostí, bezporuchovostí a snadnou údržbou.

Ozvučovací systémy

Slouží k ozvučení a předávání vzkazů ve veřejných prostorách od velikosti malých sálů, přes školy, hotely, domovy seniorů, až po obchodní centra nebo letiště.

Součástí systému bývá stanice hlasatele - mikrofonní pult, kde obsluha může vysílat zprávy do vybraných úseků nebo celého systému.

Tento systém bývá propojený se systémem elektrické požární signalizace, kdy v případě poplachu systém slouží jako nouzový zvukový systém pro evakuaci osob. V těchto případech jsou požadavky na systém výrazně vyšší a to kvůli předpisům požární bezpečnosti.

Strukturovaná kabeláž

V profesi známý také jako univerzální kabelážní systém, jedná se o souhrný název pro metalickou i optickou kabeláž a její prvky. Slouží k přenosu analogových a digitálních signálů, jejichž směrování určují aktivní prvky systému. Jedná se o routry, switche, opakovače, různé převodníky a mnoho dalšího.

Tento systém slouží jako signálová páteř některých bezpečnostních systémů. Běžně se využívá ve všech odvětvích: státním, komerčním i domácím. 

Dorozumívací zařízení

Jedná se o celou řadu různých systémů uzpůsobených pro specifické použití. Zařízení slouží k zajištění hovorové komunikace, jde například o domovní telefony, interkomy nebo komunikační systémy sestra-pacient.

Moderní systémy se mohou skládat z modulárních volacích stanic s integrovanou kamerou a dotykovou obrazovkou, s neomezeným počtem volajících. Kdežto nejjednodušší systémy se volí tam, kde je důležité rychlé a spolehlivé navázaní komunikace s dispečinkem nebo operačním střediskem.

Mechanické zábranné systémy

Jsou nezbytným základem pro vytvoření kompletního zabezpečení nejen budov, ale i objektů a areálů. Spadají zde veškeré prostředky, které mají ideálně odradit, popřípadě zabránit neoprávněnému vniknutí do střežených prostorů.

Do této skupiny spadá velké množství nejrůznějších prostředků. Jde například o bezpečnostní oplocení, závory, turnikety, bezpečnostní dveře, mříže,bezpečnostní skla, speciální zámky, trezory, sejfy a podobně.